Temporal assertions in SystemC

Author(s):
Mikhail Moiseev, Leonid Azarenkov, and Ilya Klotchkov
Year:
2020
Type:
Presentation
Format:
pdf